masinio naikinimo ginklas

masinio naikinimo ginklas
masinio naikinimo ginklas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Ypač didelę naikinamąją galią turintis ginklas; jo naudojimas daro masinių nuostolių ir griovimų. Masinis naikinimo ginklas pasižymi didele naikinamųjų veiksnių gausa ir ilga jų trukme – tai turi ypač didelį neigiamą moralinį ir psichologinį poveikį. Masiniam naikinimo ginklui priklauso ↑ branduolinis, ↑ cheminis ir ↑ biologinis ginklas. Masiniam naikinimo ginklui taip pat priskiriamos ↑ naujos masinio naikinimo ginklų rūšys. Prie masinio naikinimo ginklo pagal savo veiksmingumą priartėja įprastinis didesnės galios ginklas. Masinis naikinimo ginklas tarptautiniais susitarimais iš dalies uždraustas. 1925 m. Ženevos protokolas uždraudė naudoti dusinamąsias ir nuodingąsias dujas ir biologines medžiagas. Po II pasaulinio karo pasirašyta daug tarptautinių susitarimų, saugančių žmoniją ir gamtą nuo masinio naikinimo ginklo: 1963 m. – sutartis, draudžianti branduolinio ginklo bandymus atmosferoje, kosmose ir po vandeniu; 1967 m. – sutartis dėl kosmoso naudojimo taikiais tikslais; 1968 m. – sutartis dėl branduolinio ginklo neplatinimo; 1972 m. – konvencija, draudžianti bakteriologinį ginklą; JAV ir SSRS sutartys dėl priešraketinės gynybos sistemų apribojimo, dėl strateginės puolamosios ginkluotės apribojimo (SGA-1); 1974 m. – JAV ir SSRS sutartis dėl branduolinio ginklo požeminių bandymų apribojimo; 1977 m. – JAV ir SSRS sutartis dėl bendradarbiavimo naudoti kosmosą taikiems tikslams; 1979 m. – JAV ir SSRS sutartis dėl strateginės puolamosios ginkluotės apribojimo (SGA-2, sutartis neįsigaliojo, nes nebuvo ratifikuota); 1980 m. – Ženevos protokolas, draudžiantis naudoti padegamąjį ginklą prieš taikius civilinius gyventojus; 1987 m. – JAV ir SSRS sutartis dėl vidutinio ir mažesnio nuotolio raketų sunaikinimo; 1991 m. – JAV ir SSRS sutartis dėl strateginės puolamosios ginkluotės mažinimo ir apribojimo (START-1) – balistinių raketų ir sunkiųjų bombonešių skaičius mažinamas iki 3200 (po 1600 kiekvienoje valstybėje), o branduolinių užtaisų – iki 12000 (po 6000 – kiekvienoje valstybėje); 1993 m. – Paryžiaus konvencija dėl cheminio ginklo gamybos uždraudimo ir jo atsargų sunaikinimo, JAV ir Rusijos sutartis dėl strateginės puolamosios ginkluotės mažinimo ir apribojimo (START-2) – branduolinių užtaisų skaičius turi būti sumažintas 3 kartus. Lietuvos kariuomenė masinio naikinimo ginklo neturi ir nežada turėti. santrumpa(-os) MNG atitikmenys: angl. mass destruction weapon rus. оружие массового поражения ryšiai: dar žiūrėkbiologinis ginklas dar žiūrėkbiologinis ginklas dar žiūrėkbranduolinis ginklas dar žiūrėkbranduolinis ginklas dar žiūrėkcheminis ginklas dar žiūrėknaujos masinio naikinimo ginklų rūšys

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • masinio naikinimo ginklas — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Ypač didelę naikinamąją galią turintis ginklas, kurio naudojimas daro masinių nuostolių ir griovimų. Pasižymi didele naikinamųjų veiksnių gausa ir ilga jų trukme – tai turi ypač didelį… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • masinio naikinimo ginklai — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ypač didelę naikinamąją galią turintys ginklai; jų naudojimas daro masinių nuostolių ir griovimų. Masinio naikinimo ginklai pasižymi naikinamųjų veiksnių gausa ir ilga jų trukme – tai turi ypač didelį neigiamą… …   Artilerijos terminų žodynas

  • masinio naikinimo ginklo naudojimas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis MNG kovinis naudojimas, kurį nustato tam tikri statutai, nuostatai, instrukcijos, įgaliotų vadų įsakymai. MNG gali būti naudojamas bet kuriuose karo etapuose, tačiau didžiausia jo… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • masinio naikinimo ginklų neplatinimas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Daugumos pasaulio valstybių politika, kurios tikslas – užkirsti kelią plisti masinio naikinimo ginklams. Branduolinis, cheminis ir bakteriologinis masinio naikinimo ginklai dėl ypač didelės naikinamosios… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • naujos masinio naikinimo ginklų rūšys — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis MNG, kurie naudoja naujus fizikinius principus, naujas energijos rūšis (elektromagnetinę, spindulinę energiją, įvairias gamtines jėgas ir pan.): ↑ geofizinis, ↑ spindulinis, ↑… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • naikinimo priemonės — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Priemonės, kuriomis ginkluotos kovos metu tiesiogiai kaunami priešo kariai ir naikinama kovos technika, statiniai ir kt. objektai; sudedamoji ginklo dalis. Pagal naikinamąją galią skiriamos įprastinės ir… …   Artilerijos terminų žodynas

  • branduolinis, biologinis ir cheminis ginklas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Terminas, reiškiantis tą patį ką ir masinio naikinimo ginklas. atitikmenys: angl. NBC weapons rus. ядерное, биологическое и химическое оружие ryšiai: dar žiūrėk – masinio naikinimo… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • cheminis ginklas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Masinio naikinimo ginklas, kurio poveikis pagrįstas cheminių medžiagų nuodijamosiomis savybėmis. Cheminį ginklą sudaro kovinės nuodingosios medžiagos ir jų nešimo į taikinį (aviacija,… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • geofizinis ginklas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Masinio naikinimo ginklas, kuris koviniams tikslams naudoja negyvosios gamtos jėgas, dirbtinai sukeldamas vykstančių Žemės atmosferoje, hidrosferoje ir litosferoje fizikinių procesų… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • infragarsinis ginklas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Masinio naikinimo ginklas, kurio veikimas pagrįstas galingų infragarso virpesių (16 Hz dažnio) kryptingu spinduliavimu. Infragarsinis ginklas veikia centrinę nervų sistemą ir virškinimo …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”